Мои избранные

Irina Ovcharenko Real estate specialist
Real estate specialist
Стоимость: 196 860 $ 5 118 360 UAH
Irina Ovcharenko Real estate specialist
Real estate specialist
Стоимость: 138 550 $ 3 602 300 UAH
Sergey Reshetov Real estate specialist
Real estate specialist
Alla Ilchenko Real estate specialist
Real estate specialist
Tarasovka village, Bolshaya Okruzhnaya st.
Стоимость: 189 000 $ 4 914 000 UAH
Irina Ovcharenko Real estate specialist
Real estate specialist
Стоимость: 199 900 $ 5 197 400 UAH
Стоимость: 29 500 $ 767 000 UAH
Julia Lesik Owner / Broker
Owner / Broker
Стоимость: 132 992 $ 3 457 792 UAH
Oksana Shevchenko Real estate specialist
Real estate specialist
Стоимость: 163 000 $ 4 238 000 UAH
Apashnyanskaya Victoria Real estate specialist
Real estate specialist
Стоимость: 75 599 $ 1 965 574 UAH
Kiev city
Стоимость: 369 633 $ 9 610 458 UAH
Total area: 1461 m2
Irina Ovcharenko Real estate specialist
Real estate specialist
Стоимость: 230 000 $ 5 980 000 UAH
Alexander Goshenko Real estate specialist
Real estate specialist
Apashnyanskaya Victoria Real estate specialist
Real estate specialist
Стоимость: 34 650 $ 900 900 UAH
Стоимость: 5 000 $ 130 000 UAH
Alexander Goshenko Real estate specialist
Real estate specialist
Стоимость: 195 000 $ 5 070 000 UAH
Sergey Reshetov Real estate specialist
Real estate specialist
Стоимость: 2 300 $ 59 800 UAH
Стоимость: 1 400 $ 36 400 UAH
Julia Lesik Owner / Broker
Owner / Broker
Kiev city
Стоимость: 1 200 000 $ 31 200 000 UAH
Alla Ilchenko Real estate specialist
Real estate specialist
Sergey Reshetov Real estate specialist
Real estate specialist
Стоимость: 52 800 $ 1 372 800 UAH
Sergey Reshetov Real estate specialist
Real estate specialist
Стоимость: 11 850 $ 308 100 UAH
Sergey Reshetov Real estate specialist
Real estate specialist
Kiev city
Стоимость: 658 000 $ 17 108 000 UAH
Alla Ilchenko Real estate specialist
Real estate specialist
Стоимость: 878 724 $ 22 846 824 UAH
Alla Ilchenko Real estate specialist
Real estate specialist
Стоимость: 55 000 $ 1 430 000 UAH
land_area: 134 weav.
Alla Ilchenko Real estate specialist
Real estate specialist
Sergey Reshetov Real estate specialist
Real estate specialist
Kiev city, Zlatoustovskaya 24A
Стоимость: 120 000 $ 3 120 000 UAH
Oksana Shevchenko Real estate specialist
Real estate specialist
Kiev city, Prorizna St. 22
Стоимость: 120 000 $ 3 120 000 UAH
Andrey Bezverkhiy Real estate specialist
Real estate specialist
Стоимость: 160 000 $ 4 160 000 UAH
Oksana Shevchenko Real estate specialist
Real estate specialist
Kiev city, st. Verbitsky,
Стоимость: 1 285 $ 33 410 UAH
Sergey Reshetov Real estate specialist
Real estate specialist
Стоимость: 14 208 000 $ 369 408 000 UAH
Number of rooms: 12
Total area: 4736 m2
Alexander Goshenko Real estate specialist
Real estate specialist
Kiev city, Malaya Zhitomirskaya 5
Стоимость: 190 000 $ 4 940 000 UAH
Sergey Reshetov Real estate specialist
Real estate specialist
Стоимость: 0 $ 0 UAH
land_area: 15 weav.
Sergey Reshetov Real estate specialist
Real estate specialist
Sergey Reshetov Real estate specialist
Real estate specialist
Стоимость: 0 $ 0 UAH
Alla Ilchenko Real estate specialist
Real estate specialist
Стоимость: 600 000 $ 15 600 000 UAH
Vorzel, Maple tree 11-B
Стоимость: 41 650 $ 1 082 900 UAH
Andrey Bezverkhiy Real estate specialist
Real estate specialist
Kiev city, Observatornaya St. 8
Стоимость: 99 000 $ 2 574 000 UAH
Andrey Bezverkhiy Real estate specialist
Real estate specialist
Стоимость: 2 208 $ 57 408 UAH
Andrey Bezverkhiy Real estate specialist
Real estate specialist
Kiev city, Urlovskaya St. 9
Стоимость: 75 000 $ 1 950 000 UAH
Andrey Bezverkhiy Real estate specialist
Real estate specialist
Kiev city, Umanskaya St. 29
Стоимость: 51 000 $ 1 326 000 UAH
Andrey Bezverkhiy Real estate specialist
Real estate specialist
Kiev city, Marshala Zhukova St. 33A
Стоимость: 84 000 $ 2 184 000 UAH
Alla Ilchenko Real estate specialist
Real estate specialist
Olzhichi
Стоимость: 350 000 $ 9 100 000 UAH
Sergey Reshetov Real estate specialist
Real estate specialist
Стоимость: 15 000 $ 390 000 UAH
Kiev city, Malaya Zhytomyrskaya St. 16/3
Стоимость: 1 100 $ 28 600 UAH
Стоимость: 1 970 $ 51 220 UAH
Alla Ilchenko Real estate specialist
Real estate specialist
Стоимость: 300 000 $ 7 800 000 UAH
Oksana Shevchenko Real estate specialist
Real estate specialist
Стоимость: 87 000 $ 2 262 000 UAH
Apashnyanskaya Victoria Real estate specialist
Real estate specialist
Стоимость: 37 000 $ 962 000 UAH
Alla Ilchenko Real estate specialist
Real estate specialist
Стоимость: 239 000 $ 6 214 000 UAH
Alla Ilchenko Real estate specialist
Real estate specialist
Стоимость: 345 600 $ 8 985 600 UAH
Alla Ilchenko Real estate specialist
Real estate specialist
Стоимость: 330 000 $ 8 580 000 UAH
Sergey Reshetov Real estate specialist
Real estate specialist
Стоимость: 120 000 $ 3 120 000 UAH
Oksana Shevchenko Real estate specialist
Real estate specialist
Стоимость: 102 735 $ 2 671 110 UAH
Oksana Shevchenko Real estate specialist
Real estate specialist
Стоимость: 69 320 $ 1 802 320 UAH
Sergey Reshetov Real estate specialist
Real estate specialist
Kiev city, st. Verkhniy Val 64
Стоимость: 3 057 $ 79 482 UAH
Kiev city, Glebova street
Стоимость: 100 000 $ 2 600 000 UAH
Irina Ovcharenko Real estate specialist
Real estate specialist
Kiev city, Petropavlivska st. 50B
Стоимость: 4 700 $ 122 200 UAH
Sergey Reshetov Real estate specialist
Real estate specialist
Kiev city, Holosiivskiy district (75 Zhylyanska st.)
Стоимость: 24 860 $ 646 360 UAH
Oksana Shevchenko Real estate specialist
Real estate specialist
Kiev city, Boryspilska st.)
Стоимость: 369 633 $ 9 610 458 UAH
Kiev city, 19E Boryspilska st
Стоимость: 506 000 $ 13 156 000 UAH
Kiev city, 19F Borispolska st.
Стоимость: 741 098 $ 19 268 548 UAH
Kiev city, 19E Boryspilska st.
Стоимость: 213 180 $ 5 542 680 UAH
Sergey Reshetov Real estate specialist
Real estate specialist
Kiev city, Zhylyanskaya st 75
Стоимость: 42 700 $ 1 110 200 UAH
Oksana Shevchenko Real estate specialist
Real estate specialist
Kiev city, st. Verbitsky,
Стоимость: 1 276 $ 33 176 UAH
Alla Ilchenko Real estate specialist
Real estate specialist
Sergey Reshetov Real estate specialist
Real estate specialist
Kiev city, Goloseevsky Avenue 60
Стоимость: 14 580 $ 379 080 UAH
Sergey Reshetov Real estate specialist
Real estate specialist
Kiev city, 44B E. Konovaltsa St.
Стоимость: 658 000 $ 17 108 000 UAH
Apashnyanskaya Victoria Real estate specialist
Real estate specialist
Sergey Reshetov Real estate specialist
Real estate specialist
, Grishka st. 3a
Стоимость: 14 552 $ 378 352 UAH
Sergey Reshetov Real estate specialist
Real estate specialist
Стоимость: 200 000 $ 5 200 000 UAH
Andrey Bezverkhiy Real estate specialist
Real estate specialist
Стоимость: 110 000 $ 2 860 000 UAH
Andrey Bezverkhiy Real estate specialist
Real estate specialist
Стоимость: 79 000 $ 2 054 000 UAH
Стоимость: 10 000 $ 260 000 UAH
Стоимость: 420 044 $ 10 921 144 UAH
Total area: 2136 m2
Sergey Reshetov Real estate specialist
Real estate specialist
Стоимость: 205 500 $ 5 343 000 UAH
Стоимость: 4 500 $ 117 000 UAH
Стоимость: 6 000 $ 156 000 UAH
Alexander Goshenko Real estate specialist
Real estate specialist
Стоимость: 195 000 $ 5 070 000 UAH
Стоимость: 1 990 $ 51 740 UAH
Sergey Reshetov Real estate specialist
Real estate specialist
Стоимость: 75 500 $ 1 963 000 UAH
Irina Ovcharenko Real estate specialist
Real estate specialist
Стоимость: 112 000 $ 2 912 000 UAH
Sergey Reshetov Real estate specialist
Real estate specialist
Стоимость: 103 000 $ 2 678 000 UAH
Sergey Reshetov Real estate specialist
Real estate specialist
Стоимость: 120 500 $ 3 133 000 UAH
Julia Lesik Owner / Broker
Owner / Broker
Стоимость: 0 $ 0 UAH
Andrey Bezverkhiy Real estate specialist
Real estate specialist
Стоимость: 20 000 $ 520 000 UAH
Andrey Bezverkhiy Real estate specialist
Real estate specialist
Стоимость: 77 000 $ 2 002 000 UAH
Andrey Bezverkhiy Real estate specialist
Real estate specialist
Стоимость: 110 000 $ 2 860 000 UAH
Andrey Bezverkhiy Real estate specialist
Real estate specialist
Стоимость: 77 000 $ 2 002 000 UAH
Andrey Bezverkhiy Real estate specialist
Real estate specialist
Стоимость: 1 000 000 $ 26 000 000 UAH
Стоимость: 22 419 $ 582 894 UAH
Kiev city, Pravdy Avenue 37-B
Стоимость: 63 900 $ 1 661 400 UAH
Стоимость: 33 900 $ 881 400 UAH
Kiev city
Стоимость: 100 000 $ 2 600 000 UAH
Стоимость: 14 700 $ 382 200 UAH
Стоимость: 29 500 $ 767 000 UAH
Total area: 10 m2
Стоимость: 3 000 $ 78 000 UAH
Стоимость: 250 000 $ 6 500 000 UAH
Стоимость: 88 900 $ 2 311 400 UAH
Alexander Goshenko Real estate specialist
Real estate specialist
Стоимость: 225 000 $ 5 850 000 UAH
Irina Ovcharenko Real estate specialist
Real estate specialist
Kiev city, Evgena Malaniuka street
Стоимость: 700 000 $ 18 200 000 UAH
Alexander Goshenko Real estate specialist
Real estate specialist
Стоимость: 110 000 $ 2 860 000 UAH
Alexander Goshenko Real estate specialist
Real estate specialist
Стоимость: 176 000 $ 4 576 000 UAH
Alexander Goshenko Real estate specialist
Real estate specialist
Стоимость: 61 700 $ 1 604 200 UAH
Alla Ilchenko Real estate specialist
Real estate specialist
Стоимость: 640 000 $ 16 640 000 UAH
Alla Ilchenko Real estate specialist
Real estate specialist
Стоимость: 350 000 $ 9 100 000 UAH
Alla Ilchenko Real estate specialist
Real estate specialist
Стоимость: 450 000 $ 11 700 000 UAH
Alla Ilchenko Real estate specialist
Real estate specialist
Стоимость: 225 000 $ 5 850 000 UAH
Alla Ilchenko Real estate specialist
Real estate specialist
Стоимость: 780 000 $ 20 280 000 UAH
Irina Ovcharenko Real estate specialist
Real estate specialist
Стоимость: 970 000 $ 25 220 000 UAH
Sergey Reshetov Real estate specialist
Real estate specialist
Стоимость: 77 000 $ 2 002 000 UAH
Sergey Reshetov Real estate specialist
Real estate specialist
Kiev city, Bohdan Khmelnitsky st
Стоимость: 3 650 $ 94 900 UAH
Andrey Bezverkhiy Real estate specialist
Real estate specialist
Стоимость: 210 000 $ 5 460 000 UAH
Sergey Reshetov Real estate specialist
Real estate specialist
Dmitrova Irina Real estate specialist
Real estate specialist
Стоимость: 32 600 $ 847 600 UAH
Oksana Shevchenko Real estate specialist
Real estate specialist
Kiev city, Academika Zabolotnogo 1
Стоимость: 81 774 $ 2 126 124 UAH
Kiev city
Стоимость: 100 000 $ 2 600 000 UAH
Oksana Shevchenko Real estate specialist
Real estate specialist
Kiev city, Academika Zabolotnogo 1
Стоимость: 60 795 $ 1 580 670 UAH
Oksana Shevchenko Real estate specialist
Real estate specialist
Kiev city, Academika Zabolotnogo 1
Стоимость: 37 494 $ 974 844 UAH
Vishgorod, Vatutina 111
Стоимость: 24 539 $ 638 014 UAH
Oksana Shevchenko Real estate specialist
Real estate specialist
Kiev city, General Zhmachenko 26
Стоимость: 69 767 $ 1 813 942 UAH
Oksana Shevchenko Real estate specialist
Real estate specialist
Kiev city, General Zhmachenko 26
Стоимость: 87 750 $ 2 281 500 UAH
Alla Ilchenko Real estate specialist
Real estate specialist
Kiev city
Стоимость: 600 000 $ 15 600 000 UAH
Alla Ilchenko Real estate specialist
Real estate specialist
Kiev city
Стоимость: 450 000 $ 11 700 000 UAH
Alla Ilchenko Real estate specialist
Real estate specialist
Alla Ilchenko Real estate specialist
Real estate specialist
Alla Ilchenko Real estate specialist
Real estate specialist
Vishgorod
Стоимость: 631 289 $ 16 413 514 UAH
Sergey Reshetov Real estate specialist
Real estate specialist
Kiev city, Bogdan Khmelnitsky str. 5
Стоимость: 10 355 $ 269 230 UAH
Alla Ilchenko Real estate specialist
Real estate specialist
Vishgorod
Стоимость: 889 544 $ 23 128 144 UAH
Alla Ilchenko Real estate specialist
Real estate specialist
Vishgorod
Стоимость: 1 027 280 $ 26 709 280 UAH
Kiev city, Nauki Avenue 119-B
Стоимость: 15 000 $ 390 000 UAH
Total area: 72 m2
Alla Ilchenko Real estate specialist
Real estate specialist
Kiev city, Professor Karavaev St.
Стоимость: 450 000 $ 11 700 000 UAH
Alla Ilchenko Real estate specialist
Real estate specialist
Alla Ilchenko Real estate specialist
Real estate specialist
Alla Ilchenko Real estate specialist
Real estate specialist
Alla Ilchenko Real estate specialist
Real estate specialist
Alla Ilchenko Real estate specialist
Real estate specialist
Village Romankov, Forest St.
Стоимость: 10 000 $ 260 000 UAH
village Ivankovichi
Стоимость: 749 000 $ 19 474 000 UAH
Oksana Shevchenko Real estate specialist
Real estate specialist
Kiev city, Staroselskaya street 17
Стоимость: 45 000 $ 1 170 000 UAH
Total area: 1000 m2
Sergey Reshetov Real estate specialist
Real estate specialist
Dmitrovka
Стоимость: 190 000 $ 4 940 000 UAH
Andrey Bezverkhiy Real estate specialist
Real estate specialist
Kiev city, Boychuka 17
Стоимость: 201 603 $ 5 241 678 UAH
Andrey Bezverkhiy Real estate specialist
Real estate specialist
Roslavichi, Lisova St. 18
Стоимость: 89 000 $ 2 314 000 UAH
Alla Ilchenko Real estate specialist
Real estate specialist
Podhortsy
Стоимость: 75 000 $ 1 950 000 UAH
Alla Ilchenko Real estate specialist
Real estate specialist
Podhortsy
Стоимость: 82 500 $ 2 145 000 UAH
Alla Ilchenko Real estate specialist
Real estate specialist
Podhortsy
Стоимость: 93 750 $ 2 437 500 UAH
Andrey Bezverkhiy Real estate specialist
Real estate specialist
Andrey Bezverkhiy Real estate specialist
Real estate specialist
Kiev city, Pobedy Avenue 136
Стоимость: 430 000 $ 11 180 000 UAH
Andrey Bezverkhiy Real estate specialist
Real estate specialist
Kiev city, Pobedy Avenue 136
Стоимость: 1 213 733 $ 31 557 058 UAH
Andrey Bezverkhiy Real estate specialist
Real estate specialist
Kiev city
Стоимость: 900 000 $ 23 400 000 UAH
Total area: 1094 m2
Andrey Bezverkhiy Real estate specialist
Real estate specialist
Стоимость: 210 000 $ 5 460 000 UAH
Total area: 50 m2
Andrey Bezverkhiy Real estate specialist
Real estate specialist
Andrey Bezverkhiy Real estate specialist
Real estate specialist
Стоимость: 30 000 $ 780 000 UAH
Andrey Bezverkhiy Real estate specialist
Real estate specialist
Kiev city, Turgenivska 22a
Стоимость: 234 630 $ 6 100 380 UAH
Andrey Bezverkhiy Real estate specialist
Real estate specialist
Andrey Bezverkhiy Real estate specialist
Real estate specialist
village New Petrovtsy
Стоимость: 135 000 $ 3 510 000 UAH
Andrey Bezverkhiy Real estate specialist
Real estate specialist
Kiev city, Turgenivska 22a
Стоимость: 1 680 000 $ 43 680 000 UAH
Andrey Bezverkhiy Real estate specialist
Real estate specialist
Kiev city
Стоимость: 2 730 $ 70 980 UAH
Total area: 540 m2
Andrey Bezverkhiy Real estate specialist
Real estate specialist
Kiev city
Стоимость: 1 685 $ 43 810 UAH
Total area: 326 m2
Andrey Bezverkhiy Real estate specialist
Real estate specialist
Стоимость: 95 000 $ 2 470 000 UAH
Oksana Shevchenko Real estate specialist
Real estate specialist
Kiev city, General Zhmachenko 26
Стоимость: 85 710 $ 2 228 460 UAH
Vishgorod, Vatutina 111
Стоимость: 24 539 $ 638 014 UAH
Oksana Shevchenko Real estate specialist
Real estate specialist
Kiev city, Academika Zabolotnogo 1
Стоимость: 37 494 $ 974 844 UAH
Oksana Shevchenko Real estate specialist
Real estate specialist
Kiev city, Academika Zabolotnogo 1
Стоимость: 60 795 $ 1 580 670 UAH
Oksana Shevchenko Real estate specialist
Real estate specialist
Kiev city, Academika Zabolotnogo 1
Стоимость: 81 774 $ 2 126 124 UAH
Kiev city, Pravdy Avenue 37-B
Стоимость: 63 900 $ 1 661 400 UAH
Vishgorod
Стоимость: 22 419 $ 582 894 UAH
Alexander Goshenko Real estate specialist
Real estate specialist
Kiev city, Geroyev Stalingrada Prospekt 8
Стоимость: 195 000 $ 5 070 000 UAH
Larisa Boyko Real estate specialist
Real estate specialist
Kiev city, O.Gonchar str 30B
Стоимость: 215 000 $ 5 590 000 UAH
Kiev city, Evgenia Konovalets, St. 32
Стоимость: 1 990 $ 51 740 UAH
Kiev city, Nauki Avenue 119-B
Стоимость: 15 000 $ 390 000 UAH
Total area: 72 m2
Sergey Reshetov Real estate specialist
Real estate specialist
Kiev city, Bogdan Khmelnitsky str. 5
Стоимость: 10 355 $ 269 230 UAH
Kiev city
Стоимость: 100 000 $ 2 600 000 UAH
Andrey Bezverkhiy Real estate specialist
Real estate specialist
Стоимость: 25 000 $ 650 000 UAH
Andrey Bezverkhiy Real estate specialist
Real estate specialist
Kiev city
Стоимость: 1 163 000 $ 30 238 000 UAH
Number of rooms: 9
Total area: 323 m2
Andrey Bezverkhiy Real estate specialist
Real estate specialist
Kiev city, Pobedy Avenue 136
Стоимость: 98 875 $ 2 570 750 UAH
Andrey Bezverkhiy Real estate specialist
Real estate specialist
Kiev city, Pobedy Avenue 136
Стоимость: 74 862 $ 1 946 412 UAH
Andrey Bezverkhiy Real estate specialist
Real estate specialist
Kiev city, Pobedy Avenue 136
Стоимость: 583 080 $ 15 160 080 UAH
Andrey Bezverkhiy Real estate specialist
Real estate specialist
Kiev city, Sem`i Prahovyh 50
Стоимость: 2 000 $ 52 000 UAH
Andrey Bezverkhiy Real estate specialist
Real estate specialist
Kiev city, Gaydara 50
Стоимость: 7 410 $ 192 660 UAH
Andrey Bezverkhiy Real estate specialist
Real estate specialist
Kiev city, Gaydara 50
Стоимость: 17 472 $ 454 272 UAH
Andrey Bezverkhiy Real estate specialist
Real estate specialist
Kiev city, Gaydara 50
Стоимость: 5 828 $ 151 528 UAH
Andrey Bezverkhiy Real estate specialist
Real estate specialist
Kiev city
Стоимость: 1 312 $ 34 112 UAH
Andrey Bezverkhiy Real estate specialist
Real estate specialist
Kiev city, Amosova 12
Стоимость: 1 040 $ 27 040 UAH
Andrey Bezverkhiy Real estate specialist
Real estate specialist
Kiev city, Amosova 12
Стоимость: 2 112 $ 54 912 UAH
Andrey Bezverkhiy Real estate specialist
Real estate specialist
Kiev city, Amosova 12
Стоимость: 2 116 $ 55 016 UAH
Andrey Bezverkhiy Real estate specialist
Real estate specialist
Kiev city, Amosova 12
Стоимость: 2 318 $ 60 268 UAH
Andrey Bezverkhiy Real estate specialist
Real estate specialist
Kiev city, Amosova 12
Стоимость: 2 911 $ 75 686 UAH
Andrey Bezverkhiy Real estate specialist
Real estate specialist
Kiev city, Amosova 12
Стоимость: 3 945 $ 102 570 UAH
Andrey Bezverkhiy Real estate specialist
Real estate specialist
Kiev city, Amosova 12
Стоимость: 4 030 $ 104 780 UAH
Andrey Bezverkhiy Real estate specialist
Real estate specialist
Kiev city, Amosova 12
Стоимость: 4 166 $ 108 316 UAH
Andrey Bezverkhiy Real estate specialist
Real estate specialist
Стоимость: 4 173 $ 108 498 UAH
Andrey Bezverkhiy Real estate specialist
Real estate specialist
Стоимость: 5 972 $ 155 272 UAH
Andrey Bezverkhiy Real estate specialist
Real estate specialist
Kiev city, Amosova 12
Стоимость: 7 020 $ 182 520 UAH
Andrey Bezverkhiy Real estate specialist
Real estate specialist
Kiev city, Amosova 12
Стоимость: 8 875 $ 230 750 UAH
Andrey Bezverkhiy Real estate specialist
Real estate specialist
Kiev city, Amosova 12
Стоимость: 10 595 $ 275 470 UAH
Andrey Bezverkhiy Real estate specialist
Real estate specialist
Стоимость: 10 390 $ 270 140 UAH
Irpen
Стоимость: 29 501 $ 767 026 UAH
Irina Ovcharenko Real estate specialist
Real estate specialist
Kiev city, Evgena Malaniuka street
Стоимость: 148 000 $ 3 848 000 UAH
Alla Ilchenko Real estate specialist
Real estate specialist
Kiev city, The cottage gated community "Konyk"
Стоимость: 350 000 $ 9 100 000 UAH
Alla Ilchenko Real estate specialist
Real estate specialist
Kiev city, The cottage town "Konyk"
Стоимость: 280 000 $ 7 280 000 UAH
Alla Ilchenko Real estate specialist
Real estate specialist
Kiev city, The cottage town "Konyk"
Стоимость: 450 000 $ 11 700 000 UAH
Alla Ilchenko Real estate specialist
Real estate specialist
Oksana Shevchenko Real estate specialist
Real estate specialist
Kyiv city, Staroselskaya street 17
Стоимость: 45 000 $ 1 170 000 UAH
Total area: 1000 m2
Oksana Shevchenko Real estate specialist
Real estate specialist
Стоимость: 350 000 $ 9 100 000 UAH
Alla Ilchenko Real estate specialist
Real estate specialist
Podgortsy village, Novoobukhovsky highway
Стоимость: 75 000 $ 1 950 000 UAH
Appointment: Land for house building
Alla Ilchenko Real estate specialist
Real estate specialist
Podgortsy village, Novoobukhovsky highway
Стоимость: 82 500 $ 2 145 000 UAH
Appointment: Land for house building
Alla Ilchenko Real estate specialist
Real estate specialist
Podgortsy village
Стоимость: 93 750 $ 2 437 500 UAH
Appointment: Land for house building
Sergey Reshetov Real estate specialist
Real estate specialist
Dmitrovka
Стоимость: 175 000 $ 4 550 000 UAH
village Ivankovichi
Стоимость: 749 000 $ 19 474 000 UAH
Стоимость: 50 000 $ 1 300 000 UAH
Sergey Reshetov Real estate specialist
Real estate specialist
Стоимость: 3 410 $ 88 660 UAH
Sergey Reshetov Real estate specialist
Real estate specialist
Стоимость: 0 $ 0 UAH
Andrey Bezverkhiy Real estate specialist
Real estate specialist
Стоимость: 29 400 $ 764 400 UAH
Andrey Bezverkhiy Real estate specialist
Real estate specialist
Стоимость: 150 000 $ 3 900 000 UAH
Andrey Bezverkhiy Real estate specialist
Real estate specialist
Стоимость: 68 000 $ 1 768 000 UAH
Andrey Bezverkhiy Real estate specialist
Real estate specialist
Стоимость: 3 500 $ 91 000 UAH
Alla Ilchenko Real estate specialist
Real estate specialist
Andrey Bezverkhiy Real estate specialist
Real estate specialist
Стоимость: 1 400 000 $ 36 400 000 UAH
Стоимость: 43 000 $ 1 118 000 UAH
Alla Ilchenko Real estate specialist
Real estate specialist
Стоимость: 98 000 $ 2 548 000 UAH
Sergey Reshetov Real estate specialist
Real estate specialist
Стоимость: 7 000 000 $ 182 000 000 UAH
Alla Ilchenko Real estate specialist
Real estate specialist
Alla Ilchenko Real estate specialist
Real estate specialist
Vishgorod
Стоимость: 621 500 $ 16 159 000 UAH
Alla Ilchenko Real estate specialist
Real estate specialist
Vishgorod
Стоимость: 875 750 $ 22 769 500 UAH
Alla Ilchenko Real estate specialist
Real estate specialist
Vishgorod
Стоимость: 102 728 $ 2 670 928 UAH
Alla Ilchenko Real estate specialist
Real estate specialist
Alla Ilchenko Real estate specialist
Real estate specialist
Alla Ilchenko Real estate specialist
Real estate specialist
Alla Ilchenko Real estate specialist
Real estate specialist
Стоимость: 320 000 $ 8 320 000 UAH
Andrey Bezverkhiy Real estate specialist
Real estate specialist
Kyiv city, Dreiser st 30a
Стоимость: 36 000 $ 936 000 UAH
Andrey Bezverkhiy Real estate specialist
Real estate specialist
Стоимость: 4 800 $ 124 800 UAH
Стоимость: 310 $ 8 060 UAH
Sergey Reshetov Real estate specialist
Real estate specialist
Стоимость: 0 $ 0 UAH
Sergey Reshetov Real estate specialist
Real estate specialist
Стоимость: 128 000 $ 3 328 000 UAH
Стоимость: 65 000 $ 1 690 000 UAH
Andrey Bezverkhiy Real estate specialist
Real estate specialist
Стоимость: 100 000 $ 2 600 000 UAH
Andrey Bezverkhiy Real estate specialist
Real estate specialist
Стоимость: 100 000 $ 2 600 000 UAH
Andrey Bezverkhiy Real estate specialist
Real estate specialist
Стоимость: 60 000 $ 1 560 000 UAH
Стоимость: 445 000 $ 11 570 000 UAH
Стоимость: 420 000 $ 10 920 000 UAH
Andrey Bezverkhiy Real estate specialist
Real estate specialist
Стоимость: 58 000 $ 1 508 000 UAH
Стоимость: 178 000 $ 4 628 000 UAH
Andrey Bezverkhiy Real estate specialist
Real estate specialist
Стоимость: 45 000 $ 1 170 000 UAH
Стоимость: 717 $ 18 642 UAH
Стоимость: 63 500 $ 1 651 000 UAH
Alla Ilchenko Real estate specialist
Real estate specialist
Стоимость: 470 000 $ 12 220 000 UAH
Alla Ilchenko Real estate specialist
Real estate specialist
Стоимость: 3 500 000 $ 91 000 000 UAH
Alla Ilchenko Real estate specialist
Real estate specialist
Стоимость: 600 000 $ 15 600 000 UAH
Alla Ilchenko Real estate specialist
Real estate specialist
Стоимость: 480 000 $ 12 480 000 UAH
Alla Ilchenko Real estate specialist
Real estate specialist
Стоимость: 1 050 000 $ 27 300 000 UAH
Total area: 1404 m2
Alla Ilchenko Real estate specialist
Real estate specialist
Стоимость: 129 500 $ 3 367 000 UAH
Andrey Bezverkhiy Real estate specialist
Real estate specialist
Стоимость: 47 000 $ 1 222 000 UAH
Alexander Goshenko Real estate specialist
Real estate specialist
Стоимость: 182 000 $ 4 732 000 UAH
Oksana Shevchenko Real estate specialist
Real estate specialist
Стоимость: 400 $ 10 400 UAH
Irina Ovcharenko Real estate specialist
Real estate specialist
Стоимость: 3 000 $ 78 000 UAH
Alexander Goshenko Real estate specialist
Real estate specialist
Стоимость: 147 000 $ 3 822 000 UAH
Larisa Boyko Real estate specialist
Real estate specialist
Стоимость: 325 000 $ 8 450 000 UAH
Alexander Goshenko Real estate specialist
Real estate specialist
Стоимость: 60 000 $ 1 560 000 UAH
Sergey Reshetov Real estate specialist
Real estate specialist
Стоимость: 1 300 $ 33 800 UAH
Alexander Goshenko Real estate specialist
Real estate specialist
Стоимость: 299 000 $ 7 774 000 UAH
Irina Ovcharenko Real estate specialist
Real estate specialist
Стоимость: 850 000 $ 22 100 000 UAH
Andrey Bezverkhiy Real estate specialist
Real estate specialist
Стоимость: 54 000 $ 1 404 000 UAH
Стоимость: 42 500 $ 1 105 000 UAH
Sergey Reshetov Real estate specialist
Real estate specialist
Стоимость: 77 000 $ 2 002 000 UAH
Andrey Bezverkhiy Real estate specialist
Real estate specialist
Стоимость: 599 500 $ 15 587 000 UAH
Alexander Goshenko Real estate specialist
Real estate specialist
Стоимость: 107 000 $ 2 782 000 UAH
Alexander Goshenko Real estate specialist
Real estate specialist
Стоимость: 105 000 $ 2 730 000 UAH
Andrey Bezverkhiy Real estate specialist
Real estate specialist
Стоимость: 33 000 $ 858 000 UAH
Andrey Bezverkhiy Real estate specialist
Real estate specialist
Стоимость: 67 000 $ 1 742 000 UAH
Стоимость: 0 $ 0 UAH
Andrey Bezverkhiy Real estate specialist
Real estate specialist
Стоимость: 157 000 $ 4 082 000 UAH
Andrey Bezverkhiy Real estate specialist
Real estate specialist
Стоимость: 8 000 $ 208 000 UAH
Стоимость: 102 000 $ 2 652 000 UAH
Larisa Boyko Real estate specialist
Real estate specialist
Стоимость: 720 $ 18 720 UAH
Andrey Bezverkhiy Real estate specialist
Real estate specialist
Стоимость: 150 000 $ 3 900 000 UAH
Стоимость: 215 000 $ 5 590 000 UAH
Стоимость: 458 $ 11 908 UAH
Стоимость: 633 $ 16 458 UAH
Sergey Reshetov Real estate specialist
Real estate specialist
Стоимость: 185 000 $ 4 810 000 UAH
Alla Ilchenko Real estate specialist
Real estate specialist
Стоимость: 1 050 000 $ 27 300 000 UAH
Number of rooms: 16
Total area: 1404 m2
Alla Ilchenko Real estate specialist
Real estate specialist
Стоимость: 365 000 $ 9 490 000 UAH
Alla Ilchenko Real estate specialist
Real estate specialist
Стоимость: 39 500 $ 1 027 000 UAH
Alla Ilchenko Real estate specialist
Real estate specialist
Стоимость: 1 300 $ 33 800 UAH
Стоимость: 2 900 $ 75 400 UAH
Oksana Shevchenko Real estate specialist
Real estate specialist
Стоимость: 467 $ 12 142 UAH
Larisa Boyko Real estate specialist
Real estate specialist
Стоимость: 1 285 $ 33 410 UAH
Sergey Reshetov Real estate specialist
Real estate specialist
Стоимость: 11 100 $ 288 600 UAH
Julia Lesik Owner / Broker
Owner / Broker
Стоимость: 58 800 $ 1 528 800 UAH
Стоимость: 366 $ 9 516 UAH
Стоимость: 94 000 $ 2 444 000 UAH
Julia Lesik Owner / Broker
Owner / Broker
Стоимость: 3 450 $ 89 700 UAH
Alla Ilchenko Real estate specialist
Real estate specialist
Стоимость: 213 750 $ 5 557 500 UAH
Alla Ilchenko Real estate specialist
Real estate specialist
Стоимость: 210 000 $ 5 460 000 UAH
Alla Ilchenko Real estate specialist
Real estate specialist
Стоимость: 6 000 $ 156 000 UAH
Andrey Bezverkhiy Real estate specialist
Real estate specialist
Стоимость: 28 500 $ 741 000 UAH
Стоимость: 3 450 $ 89 700 UAH
Стоимость: 48 000 $ 1 248 000 UAH
Стоимость: 96 000 $ 2 496 000 UAH
Irina Ovcharenko Real estate specialist
Real estate specialist
Стоимость: 95 000 $ 2 470 000 UAH
Sergey Reshetov Real estate specialist
Real estate specialist
Стоимость: 1 370 000 $ 35 620 000 UAH
Alla Ilchenko Real estate specialist
Real estate specialist
Стоимость: 2 600 $ 67 600 UAH
Alla Ilchenko Real estate specialist
Real estate specialist
Стоимость: 192 000 $ 4 992 000 UAH
Sergey Reshetov Real estate specialist
Real estate specialist
Стоимость: 66 000 $ 1 716 000 UAH
Andrey Bezverkhiy Real estate specialist
Real estate specialist
Стоимость: 56 500 $ 1 469 000 UAH
Andrey Bezverkhiy Real estate specialist
Real estate specialist
Стоимость: 797 $ 20 722 UAH
Apashnyanskaya Victoria Real estate specialist
Real estate specialist
Стоимость: 9 000 $ 234 000 UAH
Alla Ilchenko Real estate specialist
Real estate specialist
Стоимость: 6 680 $ 173 680 UAH
Alla Ilchenko Real estate specialist
Real estate specialist
Стоимость: 859 474 $ 22 346 324 UAH
Стоимость: 145 000 $ 3 770 000 UAH
Oksana Shevchenko Real estate specialist
Real estate specialist
Стоимость: 1 200 $ 31 200 UAH
Sergey Reshetov Real estate specialist
Real estate specialist
Стоимость: 1 250 $ 32 500 UAH
Andrey Bezverkhiy Real estate specialist
Real estate specialist
Стоимость: 151 500 $ 3 939 000 UAH
Стоимость: 2 290 $ 59 540 UAH
Стоимость: 1 350 $ 35 100 UAH
Стоимость: 290 000 $ 7 540 000 UAH
Стоимость: 42 500 $ 1 105 000 UAH
Andrey Bezverkhiy Real estate specialist
Real estate specialist
Стоимость: 112 000 $ 2 912 000 UAH
Стоимость: 55 000 $ 1 430 000 UAH
Sergey Reshetov Real estate specialist
Real estate specialist
Стоимость: 3 772 $ 98 072 UAH
Sergey Reshetov Real estate specialist
Real estate specialist
Стоимость: 3 000 $ 78 000 UAH